top of page

Program

Den danske konference om trivselsøkonomi

30-31 maj

Asset 16_2x.png

2

Dage med keynotes,, debatter og workshops om trivselsøkonomi

25

Sporsessioner om trivselsøkonomi arrangeret af indholdspartnere

4

Plenarsessioner* med taler fra eksperter og debat mellem kandidater til EU-parlamentsvalget

1000

Forventede deltagere på tværs af sektorer og politiske skel

*NB: Plenarsalen kan kun rumme ca. 400 gæster fysisk, men det vil blive tilstræbt at alle deltagere får mulighed for at deltage i minimum en plenar fysisk. Alle der ikke får plads, vil få mulighed for at se livestreamingen på storskærm til konferencen eller lytte til den, mens de går rundt. 

Dag 1

Check ind åbner | 7.30 | Multisal 21.0.54

Plenarsession | 30. maj | 9.00-10.30 | Festsal 11C.0.08

Trivselsøkonomi: en økonomi for fremtiden

OPLEV bl.a.: Katherine Trebeck | Jo Swinson | Inge Røpke | Ted Howard | Amanda Cahill | Fati N'Zi-Hassane | Gry Worre Hallberg | Arvid Aagaard Sihm

Åbning af konferencen, framing af trivselsøkonomi som ramme for diskussion af forbundne kriser i Danmark, EU og globalt med afsæt i det nuværende økonomiske systems rolle.

Moderator: Anja Bo

Sporsessioner | 30. maj | 11.00-12.30 | 

Visioner og krav til fremtidens virksomheder

Festsal 11C.0.08 
Økonomiens rolle og retning

OPLEV: Gorm Nissen  | Nicole Pemberton | Esther Emborg Bünemann | Marcus Feldthus | Sara Krüger Falk |
Mathias Louis Holdsbjerg-Larsen

ARRANGØR(ER): Den Grønne Ungdomsbevægelse

Hvad er "trivsel" i en trivselsøkonomi?

Audi 1 - 9A.0.01
 Retfærdig fremtid

OPLEV: Anna Paldam Folker | Charlotte Louise Jensen | Clara Dawe | Michael Birkjær | Moderator: Charlotte Iisager Petersen

ARRANGØR(ER): Wellbeing Economy Lab | Sund By Netværket

Det gode grønne liv lokalt

Audi 2 - 4A.0.69
Krisernes rod og forebyggelse

OPLEV: Ida Auken | Jacob Rask | Sarah Gregersen | Ditte Vesterager Christensen | Bent Mariager

ARRANGØR(ER): Copenhagen Doughnut | Region Hovedstaden | Københavns Kommune | Grønne Nabofællesskaber

Flere medejere af fremtiden 

Audi 3 - 22.0.11
Demokratisering af økonomien

OPLEV: Pernille Skipper | Jens Jonatan Steen | Graeme Nutall | Mikkeline Thomsen | Andreas Pinstrup

ARRANGØR(ER): Tænketanken Demokratisk Erhverv | Ungeprojektet Demokratisk TalentLAB

Strategier til forsvar for biodiversiteten

Audi 4 - 23.0.49 
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Daniel Flendt Dreesen | Mette Termansen | Alexander Holm | Tobias Udsholt | Phie Ambo

ARRANGØR(ER): IMAGINE 5 | Tænketanken Hav

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode 

Multirummet - 21.0.54
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Carsten Jensen | Ditte Marie Nesdam-Madsen | Rikke Møller | Thomas Sture Rasmussen | Kristine Fjord Tolborg

ARRANGØR(ER): Chora 2030 | Albertslund Bibliotek | Danmarks Biblioteksforening

Taxation as a Tool for the Green and Just Transition

Audi 5 - 23.0.50

Trivselsøkonomi i globalt perspektiv

OPLEV: Suranjali Tandon | Tove Maria Ryding | Franziska Mager | Martin Brehm Christensen | Mukupa Nsenduluka

ARRANGØR(ER): Climate Action Network (CAN) Europe | Tax Justice Network | Oxfam | Eurodad | National Institute on Public Finance and Policy (NIPFP)

Sporsessioner | 30. maj | 14.00-15.30 

The Hidden Costs of the Food System 

Audi 2 - 4A.0.69
Økonomiens rolle og retning

OPLEV: Michael Minter | Claudia Hunecke | Jørgen Dejgaard Jensen | Berit Hasler

ARRANGØR(ER): CONCITO 

What role do foundations play in shaping the future economic system?

Audi 1 - 9A.0.01
Retfærdig fremtid

OPLEV: Jo Swinson | Sine Egede Eskesen | Rosa Klitgaard Andersen | Anders Dybdal

ARRANGØR(ER): Wellbeing Economy Lab | KR Foundation

Hvordan kan cirkulær økonomi bidrage til en økonomi indenfor de planetære grænser?

Audi 5 - 23.0.50
Krisernes rod og forebyggelse

OPLEV: Peter Birch Sørensen | Karin Klitgaard | Lars Fogh Mortensen | Aske Nydam Guldberg | Lars Midtiby | Linea Søgaard-Lidell | Samira Nawa | Birgitte Bergman | Marianne Bigum 

ARRANGØR(ER): Danmarks Naturfredningsforening | Dansk Industri | Ingeniørforeningen – IDA | Det Europæiske Miljøagentur

Mobilizing academia for just postgrowth futures   

Audi 4 - 23.0.49
Demokratisering af økonomien

OPLEV: Vasna Ramasar | Line Marie Thorsen | Laura Horn | Linda Luciani | Rebecca Leigh Rutt | Fernando Racimo

ARRANGØR(ER): The UCPH Degrowth Network | Degrowth CPH

Fra mistrivsel til harmoni: kunstens rolle i sundhedsfremmende indsatser

Multirummet - 21.0.54
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Eva Hjelms | Anna Paldam Folker | Andreas Vetö | Charlotte Iisager Petersen | Strygerkvartet fra Danmarks Underholdningsorkester

ARRANGØR(ER): Sund By Netværket | Statens Institut for Folkesundhed | Danmarks Underholdningsorkester

Fra skærm til skov: naturbaserede løsninger på trivselskrisen

Naturteltet i Grønningen
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Dorthe Varning Poulsen | Thomas Neumann | Sarah Kisbye

ARRANGØR(ER): Danmarks Naturfredningsforening | Københavns Universitet

The UN's role in a just global economy: moving beyond GDP for the future 

Audi 3 - 22.0.11
Trivselsøkonomi i globalt perspektiv

OPLEV: Jens Christian Wandel | Toke Hanghøj | Sara Krüger Falk

ARRANGØR(ER): Globalt Fokus

Plenarsesssion | 30. maj | 15.40-17.00 | Festsal 11C.0.08

Trivselsøkonomi i praksis

OPLEV bl.a.: Maj My Humaidan | Katherine Trebeck | Dóra Guðrún Guðmundsdóttir | Andreas Pinstrup | Katrine Feldinger | Joachim P. Tilsted 

Perspektivering omkring mulighederne i en dansk trivselsøkonomi, fokuserer på realverdens eksempler og casestudier, der demonstrerer, hvordan teori kan omsættes til praksis på tværs af sektorer og politiske skel.

Moderator: Anja Bo

Program 30. maj | 9.00-17.00

Dag 2

Program 31. maj | 9.00-17.00

Check ind åbner | 7.30 | Multisal 21.0.54

Plenarsesssion | 31. maj | 9.00-10.30 | Festsal 11C.0.08

Trivselsøkonomi i et internationalt perspektiv

Fokuserer på trivselsøkonomiens rolle i den politiske debat op til EP-valget, med deltagelse af danske EP-kandidater.

OPLEV bl.a.: Jason Hickel | Henrik Dahl | Kira Marie Peter-Hansen | Lars Fogh Mortensen | Niels Fuglsang | Reinout Bosch | Stine Bosse | Marianne Lynghøj | Mette Riise

Moderator: Anja Bo

Sporsessioner | 31. maj | 11.00-12.30 

Grønt BNP: Hvad nu? 

Audi 1 - 9A.0.01
Økonomiens rolle og retning

OPLEV: Torsten Hasforth | Lars Haagen Pedersen | Jesper Sølver Schou  

ARRANGØR(ER): CONCITO 

Vorby – på opdagelse i en by hvor mennesker trives

Multirummet - 21.0.54
Retfærdig fremtid

OPLEV: Sara Gry Striegler | Oskar Stokholm Østergaard | Sidsel Winther | Simone Aslak

ARRANGØR(ER): Dansk Design Center | Designskolen Kolding

Fra planetære grænser til planetær politik - hvordan skaber vi fremtidens grønne regulering?

Audi 2 - 4A.0.69
Krisernes rod og forebyggelse

Audi 5 - 23.0.50
Trivselsøkonomi i globalt perspektiv

OPLEV: Cecilie Friis | Rune Baastrup | Karin Klitgaard | Gitte Gylling Olesen | Michael Hauschild | Peter Andreas Norn 

ARRANGØR(ER): CONCITO | Democracy X

Can deliberative methods open up the economy's power apparatus to citizens?

Audi 3 - 22.0.11
Demokratisering af økonomien

OPLEV: Ted Howard | Emma Holten | Kolja Dalin

ARRANGØR(ER): WEDO Democracy | Nyt Europa

Talk 1) Bevægelsen tilbage til meningsfuldhed og balance
Talk 2) Økonomiske veje til genforvildet natur

Audi 4 - 23.0.49
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Maj My Humaidan | Anders Morgenthaler | Jacob Jelsing

ARRANGØR(ER): Maj My Humaidan | Anders Morgenthaler

Who is responsible for the future generations?

Audi 5 - 23.0.50
Trivselsøkonomi i et globalt perspektiv

OPLEV: Sophie Howe | Daria Krivonos | Michael Birkjær | Amanda Cahill

ARRANGØR(ER): Wellbeing Economy Lab, WELA | Copenhagen Institute for Futures Studies, CIFS

Sporsessioner | 31. maj | 14.00-15.30 

Cirkulær økonomi - fra vision til virkelighed

Audi 2 - 4A.0.69
Økonomiens rolle og retning

OPLEV: Peter Birch Sørensen | Peter Kjær Kruse-Andersen | Line Kvartborg Vestergaard | Stine Hach Juul Madsen

ARRANGØR(ER): Green Solutions Centre, Københavns Universitet

Utopiske visioner for fremtiden

Multirummet - 21.0.54
Retfærdig fremtid

OPLEV: Charlotte Bundhund  | Sarah Steinitz | Thomas Høgenhaven | Marcus Feldthus

ARRANGØR(ER): SAGA

Education as a driver of change – towards a wellbeing economy

Audi 1 - 9A.0.01
Krisernes rod og forebyggelse

OPLEV: Nadia Raphael Rathje | Irene Tollefsen | Eduard Beukman

ARRANGØR(ER): Partnerskaberne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling | Global Student Forum

Centering Care Towards a Wellbeing Economy Beyond Growth

Audi 5 - 23.0.50
Demokratisering af økonomien

OPLEV: Ritu Verma | Emma Holten | Fati Nzi-Hassane | Denisse Velez

ARRANGØR(ER): Oxfam

Towards a National Policy for Art and Culture in Health - enhancing young people's wellbeing through art and culture

Audi 3 - 22.0.11
Forandring gennem natur og kultur

OPLEV: Nils Fietje | Birgit Bundesen | Amalie Stærke | Jan E Jørgensen | Kara Djurhuus

ARRANGØR(ER): Foreningen Roskilde Festival

Renouncing green extractivism in Europe’s Energy Transition 

Audi 4 - 23.0.49
Trivselsøkonomi i globalt perspektiv

OPLEV: Fadhel Kaboub | Tonny Nowshin | Mariana Walter | Winne van Woerden

ARRANGØR(ER): Rethinking Economics Danmark | OXFAM | Degrowth Copenhagen

Plenarsesssion | 31. maj | 15.40-17.00 | Festsal 11C.0.08

Vejen frem mod en Dansk trivselsøkonomi

OPLEV bl.a.: Emma Holten | Peter Birch Sørensen | Caroline Bessermann | Anders Morgenthaler | Mads Falkenfleth | Julie Rosenkilde

Fokus på læringer og fælles handlemuligheder vi kan tage med videre fra konferncen.  

Moderator: Anja Bo

bottom of page