top of page

Den danske konference om trivselsøkonomi

30-31 maj

Asset 16_2x.png

Se eller gense plenarsessionerne

Trivselsøkonomi: En økonomi for fremtiden

Åbning af konferencen, framing af trivselsøkonomi som ramme for diskussion af forbundne kriser i Danmark, EU og globalt med afsæt i det nuværende økonomiske systems rolle.

Trivselsøkonomi i praksis

Perspektivering omkring mulighederne i en dansk trivselsøkonomi, fokuserer på realverdens eksempler og casestudier, der demonstrerer, hvordan teori kan omsættes til praksis på tværs af sektorer og politiske skel.

Trivselsøkonomi i et internationalt perspektiv

Fokuserer på trivselsøkonomiens rolle i den politiske debat op til EP-valget, med deltagelse af danske EP-kandidater.

Vejen frem mod en dansk trivselsøkonomi

Fokus på læringer og fælles handlemuligheder vi kan tage med videre fra konferencen.

bottom of page