top of page

Vi står med et systemisk problem, der kræver en trivselsøkonomi skabt gennem samarbejde på tværs af sektorer

Vores samfund står lige nu i en grundlæggende krise. 6 ud af 9 planetære grænser allerede er overskredet. Det betyder, at vi har brug for at lægge vores samfund om, hvis vi vil give en levedygtig planet videre til næste generationer. Samtidig vokser mistrivslen og sociale skel i Danmark.

 

At fastholde ensidigt fokus på BNP-vækst som mål for økonomien er uholdbart. Dette mål guider os ikke i retning af et samfund, der opererer inde for de planetære grænser og samtidig sikrer gode liv nu og i fremtiden. 

En trivselsøkonomi måler succes ud fra, hvor godt økonomien fremmer menneskers livskvalitet inden for økosystemets bæreevne. Visionen for en trivselsøkonomi i Danmark, skal skabes via samarbejde på tværs af sektorer og politiske skel. WEAll DK er netværket for det samarbejde.

Trivselsøkonomi bygger på en helhedstilgang

Økonomien opererer ikke i et vakuum, men er en integreret del af samfundet, som i sig selv er forankret i planetens økosystem.

 

Disse systemer er gensidigt afhængige, og deres interaktion påvirker helheden. Trivselsøkonomien vurderes derfor ud fra dens evne til at fremme almen trivsel, afstemt med økosystemets bæreevne.

De fire hjørnebrikker i en trivselsøkonomi

Formål: Økonomiens formål er at levere menneskelig trivsel i balance med de planetære grænser

Forebyggelse: Økosystemets og menneskers trivsel sikres bedst via forebyggelse og adressering af problemernes rod

Før-fordeling: Ressourcer, magt og muligheder fordeles retfærdigt fra begyndelsen, så økonomien arbejder for alle

Folkestyring: Folkeligt engagement og involvering bør stå centralt i økonomiske beslutninger 
og prioriteringer

bottom of page