top of page

Konferencens seks spor

 Hvert spor repræsenterer forskellige indgangsvinkler til trivselsøkonomien og der vil på konferencen være fire sessions inden for hvert spor.

storebaelt.jpg

01

Økonomiens rolle og retning

Sporet omhandler økonomiens formål, som en grundsten til at sikre menneskers trivsel i samspil med den økologi, vi er en del af. Sessioner kan omfatte emner som økonomiens rolle i samfundet, succesmål ud over BNP og visionære nationale udviklingsplaner, samt virksomheders muligheder for målstyring.

02

Krisernes rod og forebyggelse

Dette spor adresserer mulighederne for blandt andre politikere og virksomheder til at arbejde med forebyggelse og tage fat i problemets rod fremfor symptombehandling af problemets konsekvenser. Det gælder blandt andet på områder som klima, overforbrug af naturens ressourcer og årsager til mental mistrivsel. 

03

Retfærdig fremtid

 

Dette spor vil fokusere på at omfordele magt, rigdom, tid og indkomst, så økonomien arbejder proaktivt for alle. Det kunne inkludere diskussioner om demokratiske og medarbejderejede virksomheder, fællesskabsbaseret formueopbygning og levedygtige lønninger.

04

Demokratisering af økonomien

Sporet sætter fokus på, hvordan økonomiske beslutninger kan være drevet af befolkningen, herunder direkte involvering i beslutningstagning og dagsordenssætning. Dette kan bl.a. indebære erfaringer med borgerforsamlinger, deltagende budgetlægning og medlemsdemokrati.

05

Forandring gennem natur og kultur

Sporet vil udforske, hvordan natur og kultur kan skabe refleksion,  inspirere til samfundsmæssig forandring og udfordre konventionelle opfattelser. Det vil undersøge, hvordan kreative udtryk og en følelse af naturforbundethed kan stimulere en dybere forståelse af og engagement i samfundsudviklingen og styrke dialog, trivsel og forståelse på tværs af samfundslag.

06

Trivselsøkonomi i et globalt perspektiv

 

Dette spor giver plads til debat om det globale økonomiske system og dets institutioner, med fokus på reformer mod en mere bæredygtig og retfærdig økonomisk praksis. Der fokuseres bl.a. på trivselsøkonomi i en global kontekst, og hvordan principperne omsættes til praksis i andre lande, byer og blandt virksomheder.

bottom of page