top of page

Fra skærm til skov: naturbaserede løsninger på trivselskrisen

Arrangører:

30. maj 14.00-15.30 - Tipi-teltet 

Workshop

ku_co_dk_h.jpg
4.png

Hvordan kan vi bruge naturbaserede indsatser til at skabe en forbundethed mellem os selv og naturen?

Mennesket er skabt til at være i naturen, og vi har brug for naturen til at få krop og sind i balance.

 Mange lider af mental mistrivsel, føler sig pressede, stressede, ensomme og har mistet kontakten til sig selv og deres liv. Vi har efterhånden fået opbygget en verden, hvor mange ikke trives. For mange foregår livet ofte langt væk fra naturen. Tempoet er højt. Mange timer foregår foran skærmen, forbruget er en succesfaktor, mens refleksion og indre værdier er kommet om i bagerste række. Mange oplever at mangle et indre kompas, og det gør det svært at håndtere de succeskriterier, som vores samfund er bygget op omkring. Vi skal have redefineret det meningsfulde liv. Her kan naturen spille en vigtig rolle, fordi den kan tilbyde en forbundethed, der kan bidrage positivt til det gode og meningsfulde liv. 

Oplægsholdere

ddb3ad0e513b735c927f37e15e64f291.webp
2.jpg

Dorthe Varning Poulsen
Lektor og forsker ved Københavns Universitet. Dorthe har en baggrund som fysioterapeut, og forsker i naturens betydning for menneskers sundhed med særligt fokus på udvikling af naturbaserede sundhedsindsatser til mennesker med nedsat mental og fysisk sundhed. Dette sker i samarbejde med en række aktører som kommuner, fonde, virksomheder og interesseorganisationer.

Thomas Neumann

Naturvejleder hos Danmarks Naturfredningsforening

 

Har i mange år arbejdet med naturformidling til børn. Har desuden haft fokus på den gode naturoplevelse i relation til det rekreative og rekonvalescens også hos mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.

1604566064860_edited_edited_edited.jpg

Sarah Kisbye

Projektmedarbejder og formidler hos Danmarks Naturfredningsforening

Sarah er uddannet Naturforvalter fra Københavns Universitet, hvor hun især har haft fokus på naturformidling og hvordan naturoplevelser kan styrke børn og voksnes tilknytning til naturen. Sarah arbejder lige nu på projekt Glade Sunde Børn i Bevægelse, der arbejder med hvordan udeliv kan bidrage positivt til børns sundhed, både mentalt og fysisk.

bottom of page