top of page
venus-major-ocwjOALvqCs-unsplash (1).jpg

Den danske
konference om
trivselsøkonomi

30.-31. maj 
Københavns Universitet Amager

Wellbeing Economy Alliance DK samler eksperter, beslutningstagere samt samfundsengagerede organisationer og borgere til konference d. 30.-31. maj i København. Formålet er at udforske og diskutere trivselsøkonomiens potentiale i Danmark, i EU og globalt.
 

Med trivselsøkonomi som ramme og 1000 forventede deltagere vil konferencen åbne op for dialog på tværs af sektorer. Konferencen bliver en platform for samarbejde om, hvordan vi kan adressere de forbundne kriser inden for klima, biodiversitet og mental sundhed med fokus på de økonomiske strukturer, der sætter rammen for vores samfundsudvikling. Som et centralt element vil konferencen skabe rum for en offentlig debat om trivselsøkonomi og relaterede emner op mod EP-valget d. 9. juni 2024.

Den danske hub for 
Wellbeing Economy Alliance

WEAll DK er en del af den internationale Wellbeing Economy Alliance (WEAll), som er en samarbejdsorganisation bestående af eksperter, beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere, der arbejder for at fremme trivselsøkonomi som løsning på de forbundne kriser. 

Et centralt initiativ inden for WEAll er Wellbeing Economy Governments-partnerskabet (WEGo). WEGo er et samarbejde mellem nationale og regionale regeringer, som har forpligtet sig til at fremme og implementere politikker, der fokuserer på menneskers og planetens trivsel som et centralt mål for økonomisk udvikling. Medlemslandene i WEGo inkluderer på nuværende tidspunkt Skotland, New Zealand, Island, Wales, Finland og Canada.

WEAll DK er et voksende netværk af aktører på tværs af samfundet, der arbejder for at fremme trivselsøkonomi i Danmark. Vi ser trivselsøkonomi som en positiv samfundsvision og ramme for løsninger, der adresserer de forbundne kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og psykisk mistrivsel. 

 

Netværket er selvorganiseret og fokuserer på vidensdeling, samarbejde og fælles initiativer. Som officiel dansk hub for den globale Wellbeing Economy Alliance, fungerer WEAll DK som brobygger mellem danske og internationale perspektiver.

 

WEAll DK er lige startet og inviterer alle relevante parter til at engagere sig og være med til at forme hubben sammen med de nuværende medlemmer.

logo .png
bottom of page