top of page

Den danske hub for 
Wellbeing Economy Alliance

WEAll DK er en del af den internationale Wellbeing Economy Alliance (WEAll), som er en samarbejdsorganisation bestående af eksperter, beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere, der arbejder for at fremme trivselsøkonomi som løsning på de forbundne kriser. 

Et centralt initiativ inden for WEAll er Wellbeing Economy Governments-partnerskabet (WEGo). WEGo er et samarbejde mellem nationale og regionale regeringer, som har forpligtet sig til at fremme og implementere politikker, der fokuserer på menneskers og planetens trivsel som et centralt mål for økonomisk udvikling. Medlemslandene i WEGo inkluderer på nuværende tidspunkt Skotland, New Zealand, Island, Wales, Finland og Canada.

WEAll DK er et voksende netværk af aktører på tværs af samfundet, der arbejder for at fremme trivselsøkonomi i Danmark. Vi ser trivselsøkonomi som en positiv samfundsvision og ramme for løsninger, der adresserer de forbundne kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og psykisk mistrivsel. 

 

Netværket er selvorganiseret og fokuserer på vidensdeling, samarbejde og fælles initiativer. Som officiel dansk hub for den globale Wellbeing Economy Alliance, fungerer WEAll DK som brobygger mellem danske og internationale perspektiver.

 

WEAll DK er lige startet og inviterer alle relevante parter til at engagere sig og være med til at forme hubben sammen med de nuværende medlemmer.

logo .png
bottom of page