top of page

Konferencen vil bygge bro og aktivt fremme et mindset, der åbner for systemiske løsninger

...og måden vi arbejder med det

Konferencens mindset...

Transformative løsninger

fremfor inkrementel tilgang

En inkrementel tilgang undervurderer kompleksiteten og sammenkoblingen af systemiske problemer, hvilket fører til utilstrækkelige løsninger.

Konferencen ønsker at fokusere på transformative løsninger og systemiske ændringer frem for små, gradvise forbedringer. Rammen for og forventningerne til samtalerne skal være et perspektiv, der tager fat i problemets rod frem for symptombehandling af problemets konsekvenser. 

Strukturel forandring

fremfor fokus på individet

Ved primært at fokusere på individuelle handlinger overses de dybere strukturelle årsager til systemiske problemer.

Fokus for de løsninger, som bringes i spil på konferencen skal ligge på strukturelle ændringer og systemiske løsninger, der går ud over individuelle handlinger. Talere og eksperter vil blive bedt om at belyse, hvordan strukturel forandring kan føre til mere varige forbedringer fremfor at fokusere på individets handlerum. 

Helhedstænkning

fremfor silotænkning

Silotænkning hindrer en holistisk forståelse af systemiske problemstillinger ved at isolere viden og perspektiver inden for snævre områder.

Samfundet er gennemsyret af sektorer, og det politiske system er delt op i ministerier og udvalg med hver deres ressortområder. Det er praktisk, men det forhindrer ofte muligheden for at tænke på tværs, hvilket systemiske kriser fordrer. Konferencen søger at fremme et tværfagligt samarbejde og holistisk tænkning, som bygger bro mellem samfundets traditionelle siloer. 

Langsigtet strategi

fremfor kortsigtet tænkning

Ofte fokuseres der på hurtige løsninger frem for langsigtede strategier, hvilket kan være en barriere for at adressere systemiske problemer effektivt.

Konferencen ønsker at understøtte udviklingen af langsigtede strategier og planer, som har fokus på fremtidige generationers muligheder. Det skal bæres frem af en positiv fremtidsvision, hvor det centrale spørgsmål er, hvordan vi skaber et samfund for vores børn og børnebørn, hvor livskvaliteten og planetens trivsel er i fokus og bevares og forbedres for fremtidige generationer.  

Inkluderende politisk dialog

fremfor politisk positionering

Skarp politisk positionering skaber ofte polarisering og hindrer udviklingen af konsensusbaserede, systemiske løsninger.

Med en mangfoldig gruppe af deltagere, på tværs af sektorer, vil konferencen lægge op til at være en neutral grund for inkluderende politisk dialog. Fokus vil være på den åbne samtale, som skal føre til eftertænksomhed og refleksion, uden krav om at levere alle løsningerne, som i stedet skal findes i fælles dialog, og ved at bygge bro mellem forskellige politiske perspektiver og løsninger.

bottom of page