top of page

Den danske
konference om
trivselsøkonomi

30.-31. MAJ 2024 | KØBENHAVNS UNIVERSITET | WEALL DANMARK

Mød blandt andre...

2

Dage med keynotes,

debatter og workshops om trivselsøkonomi

4

Plenarsessioner med taler fra eksperter og debat mellem kandidater til EU-parlamentsvalget

24

Sporsessioner om trivselsøkonomi arrangeret af indholdspartnere

1000

Deltagere på tværs af sektorer og politiske skel

Trivselsøkonomi:

En samlende ramme for dialog om forbundne kriser

Der er tiltagende debat om det økonomiske systems rolle i forhold til aktuelle globale kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og mistrivsel. 

Konceptet Wellbeing Economy, på dansk trivselsøkonomi, bliver af mange anset som en farbar ramme for løsninger, der adresserer kriserne samlet og sætter menneskers og planetens trivsel i kernen af økonomiens formål.

 

En række regeringer fra Canada, Wales, Island, Skotland, Finland og New Zealand er allerede ved at implementere konkrete politikker baseret på trivselsøkonomiens framework og principper. I EU-regi er konceptet ved at vinde indpas. Det fremgår nu af rammen for det europæiske semester, at nye indikatorer indenfor trivselsøkonomien skal reflekteres, og der bliver talt om en EU-kommissær for trivselsøkonomi. Sådanne initiativer kan understøtte EU's forpligtelse til en økonomi, der sætter borgernes livskvalitet og planetens trivsel i centrum.

Konferencen bringer konceptet ind i en dansk kontekst. Her mødes eksperter, beslutningstagere, virksomheder og samfundsengagerede organisationer og borgere på tværs af generationer for at udforske og diskutere trivselsøkonomiens potentiale som et svar på de problematikker, vi står overfor i Danmark, i EU og globalt. 

Målet er at skabe en samlende ramme for dialog og samarbejde på tværs af sektorer og politiske skel i erkendelse af at de forbundne kriser ikke kan tackles isoleret, men kræver en helhedsorienteret indsats på tværs af samfundet.

Gennem foredrag, workshops, paneldebatter, naturoplevelser og kulturelle indslag vil konferencedeltagerne opleve en række førende danske og internationale eksperter og praktikere inden for feltet.

Som et centralt element vil konferencen skabe rum for en offentlig debat om trivselsøkonomi og relaterede emner op mod EP-valget d. 9 juni 2024,

Konferencen arrangeres af WEAll DK, den danske hub for det globale netværk Wellbeing Economy Alliance, som gennem vidensdeling, samarbejde og fælles initiativer arbejder for at fremme trivselsøkonomi og adressere de forbundne kriser inden for bl.a. klima, biodiversitet, social sammenhængskraft og psykisk mistrivsel.

Cloud in the Sky_edited.jpg

Konferencen afholdes d. 30. og 31. maj på Københavns Universitet Amager.

 

Tilmeld dig her

Konferencen støttes af:

CISU logo.png

Konferencen vil bygge bro og aktivt fremme et mindset, der er åbner for for systemiske løsninger

...og måden vi arbejder med det

Konferencens mindset...

Transformative løsninger

fremfor inkrementel tilgang

En inkrementel tilgang undervurderer kompleksiteten og sammenkoblingen af systemiske problemer, hvilket fører til utilstrækkelige løsninger.

Konferencen ønsker at fokusere på transformative løsninger og systemiske ændringer frem for små, gradvise forbedringer. Rammen for og forventningerne til samtalerne skal være et perspektiv, der tager fat i problemets rod frem for symptombehandling af problemets konsekvenser. 

Strukturel forandring

fremfor fokus på individet

Ved primært at fokusere på individuelle handlinger overses de dybere strukturelle årsager til systemiske problemer.

Fokus for de løsninger, som bringes i spil på konferencen skal ligge på strukturelle ændringer og systemiske løsninger, der går ud over individuelle handlinger. Talere og eksperter vil blive bedt om at belyse, hvordan strukturel forandring kan føre til mere varige forbedringer fremfor at fokusere på individets handlerum. 

Helhedstænkning

fremfor silotænkning

Silotænkning hindrer en holistisk forståelse af systemiske problemstillinger ved at isolere viden og perspektiver inden for snævre områder.

Samfundet er gennemsyret af sektorer, og det politiske system er delt op i ministerier og udvalg med hver deres ressortområder. Det er praktisk, men det forhindrer ofte muligheden for at tænke på tværs, hvilket systemiske kriser fordrer. Konferencen søger at fremme et tværfagligt samarbejde og holistisk tænkning, som bygger bro mellem samfundets traditionelle siloer. 

Langsigtet strategi

fremfor kortsigtet tænkning

Ofte fokuseres der på hurtige løsninger frem for langsigtede strategier, hvilket kan være en barriere for at adressere systemiske problemer effektivt.

Konferencen ønsker at understøtte udviklingen af langsigtede strategier og planer, som har fokus på fremtidige generationers muligheder. Det skal bæres frem af en positiv fremtidsvision, hvor det centrale spørgsmål er, hvordan vi skaber et samfund for vores børn og børnebørn, hvor livskvaliteten og planetens trivsel er i fokus og bevares og forbedres for fremtidige generationer.  

Inkluderende politisk dialog

fremfor politisk positionering

Skarp politisk positionering skaber ofte polarisering og hindrer udviklingen af konsensusbaserede, systemiske løsninger.

Med en mangfoldig gruppe af deltagere, på tværs af sektorer, vil konferencen lægge op til at være en neutral grund for inkluderende politisk dialog. Fokus vil være på den åbne samtale, som skal føre til eftertænksomhed og refleksion, uden krav om at levere alle løsningerne, som i stedet skal findes i fælles dialog, og ved at bygge bro mellem forskellige politiske perspektiver og løsninger.

bottom of page