top of page

Investering i økonomisk systemforandring

Arrangør:

30. maj 14.00-15.30 - Audi 1 - 9A.0.01

Oplæg, debat og workshop 

Vores nuværende forbrugs- og produktionssystemer lægger et uholdbart pres på både natur og klima, og bidrager til de globale kriser. Hør i denne session, som er modereret af Peter Birch Sørensen, oplæg om visioner og modeller for at skabe cirkulær økonomi i Danmark og Holland.  

 

Peter Kjær Kruse-Andersen fortæller om arbejdet med at udvikle affaldsmodulet i GrønREFORM-modellen, som bl.a. kan bruges til at beregne affaldsgenerering og genanvendelsesrater på nationalt niveau.  

 

Line Kvartborg Vestergaard udforsker, hvordan visionerne i modellen Doughnut Økonomi bringes i spil i Amsterdam Kommunes arbejde med at udbrede cirkulær økonomi og transformere deres organisation.  

 

Stine Hach Juul Madsen ser på, hvordan visionen om en mere cirkulær økonomi skaber spændinger i den danske affaldssektor.  

Talere

1652642641627.jpg
hach.png
peter.jpg
PBS januar 15_farve_2_edited.jpg

MODERATOR

Stine Hach Juul MadsenPostdoc  ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.   

Peter Kjær Kruse-Andersen, Adjunkt, Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Peter Birch Sørensen, Professor, Økonomisk Institut på Københavns Universitet.  

bottom of page