top of page

To talks 1) Bevægelsen tilbage til meningsfuldhed og balance 2) Økonomiske veje til genforvildet natur

Arrangør:

Maj My Humaidan

Anders Morgenthaler

30. maj 11-12.30 - Audi 4 - 23.0.49

Oplæg

I talken ”Bevægelsen tilbage til meningsfuldhed og balance” vil Maj My Humaidan komme med inspiration til, hvordan vi gennem kærligt ansvar og gensidig forpligtelse sammen kan skabe et bæredygtigt samfund med plads til meningsfulde hverdagsliv. Maj My lever med sin mand og fire børn på Ærø, hvor hun løbende sætter vores samfundsnormer under lup, og tager stilling til de værdier vi navigerer efter i vores kultur. 

 

I talken ”Økonomiske veje til genforvildet natur” vil Anders Morgenthaler og Jacob Jelsing debattere, om det ikke er hurtigere og bedre for naturen og genforvildningen, at vi bare selv køber jord, skov og natur tilbage privat.  

Maj Kristian-2646.jpg
Anders-Morgenthaler-foto-Je-1.jpg
Jacob Jelising.jpg

Maj My Humaidan, forfatter til bestselleren Ærø Manifestet, journalist og mor til fire  

Anders Morgenthaler, tegner, forfatter og klimainvester  

Jacob Jelsing, klimainvester og ejer af Gubra  

bottom of page