top of page

Arrangører:

Grøn BNP: Hvad nu?  

image.png

31. maj 11.00-12.30 - Audi 1 - 9A.0.01

Oplæg og paneldebat

Det, vi måler, er det, vi opnår. Og det er netop én af hovedkritikkerne af nationalregnskabet. Nationalregnskaberne sætter også værdi på ting, som ikke øger vores velfærd, mens regnskaberne overser ødelæggelsen af aktiver, som vi rent faktisk tillægger værdi. Desværre er denne værdi ofte af en ikke-monetær art og dermed fuldstændig ignoreret af det traditionelle nationalregnskab.

Et grundigt arbejde ledet af Københavns Universitet har taget skridt til at ændre på dette, ved at fastsætte en værdi på mange af de såkaldte eksternaliteter, som ikke dækkes af det traditionelle nationalregnskab.

To spørgsmål trænger sig dog på. Hvad nu? Hvordan kan grønt nationalregnskab udvikles i fremtiden, og på en måde som sikrer gode liv inden for planetens grænser? Hvordan kan vi sikre, at grønt nationalregnskab aktivt anvendes og ikke blot ender som flotte PowerPoints ved forskellige konferencer?

Oplæg

Concito_140322_0033_Final[1][1].jpg
lars-haagen-pedersen.jpg

MODERATOR

53bd3621-9628-4fe1-9cc8-bdfcda627b59.jpeg
mette.jpg

Torsten Hasforth,

cheføkonom, CONCITO

Lars Haagen Pedersen, 

afdelingschef i Finansministeriet

Jesper Sølver Schou, fagchef i Klimarådet

Mette Termansen, Professor i miljø- og ressourceøkonomi fra Københavns Universitet

Program
 

11:00-11:10: Introduktion og rammesætning. Torsten Hasforth, Chef økonom ved CONCITO
 

11:20-11:40: Grønt BNP – Hvad er det? Hvad kan det? Hvordan kan det operationaliseres?

Dialog med Jesper Sølver Schou, fagchef i klimarådet.
 

11:40-12:00: Fra statens perspektiv, hvordan kan Grønt BNP bruges?

Dialog med Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet
 

11:45-12:30: Spørgsmål fra salen og debat.    

bottom of page